Bierna agresja

Bierna agresja to forma agresji, która wyraża się w pasywnym lub niebezpośrednim zachowaniu, które ma na celu zaszkodzić lub sprawić kłopoty innym ludziom, zazwyczaj bez otwartej konfrontacji lub fizycznej agresji  Jest to często subtelna forma manipulacji lub szkodzenia innym, często wykorzystywana w sytuacjach, w których osoba chce ukryć swoje intencje lub uniknąć konsekwencji otwartej agresji. W przeciwieństwie do agresji otwartej, w której osoba jest wyraźnie wroga lub konfrontacyjna, w przypadku pasywnej agresji działania te są ukryte, co sprawia, że jest to trudniejsze do rozpoznania i zrozumienia.

Przykłady zachowań bierno-agresywnych

Wycofywanie się

Osoba unika bezpośredniego stawienia czoła problemom lub konfliktom, co prowadzi do nagromadzenia nierozwiązanych kwestii.

Przeszkadzanie lub opóźnianie

Celowe opóźnianie wykonywania obowiązków lub dostarczania informacji, co prowadzi do zamieszania lub utrudnia innym osiągnięcie celu.

Manipulacja emocjonalna

Osoba może próbować wywołać poczucie winy lub lęku u innych, aby uzyskać to, czego chce.

Wstrzymywanie informacji

Celowe pomijanie ważnych informacji, które mogą mieć wpływ na innych, aby stworzyć zamieszanie lub dezinformację.

Obojętność

Osoba może udawać obojętność wobec potrzeb lub uczuć innych, co może być traktowane jako brak wsparcia.

Sabotaż

Celowe działania o charakterze niejawnym mające na celu przeszkadzanie w realizacji projektów lub zadań, szkodzenie relacjom innych. Celowe niewłaściwe wykonywanie zadań lub obowiązków, aby zaszkodzić organizacji lub innym osobom.

Milczenie

Brak komunikacji w sytuacji, w której konieczne jest wyrażenie opinii lub uczuć.

Pasywna agresja

Pasywna agresja to forma destrukcyjnego zachowania polegającego na ukrytym wyrażaniu wrogości lub niezadowolenia poprzez między innymi zaniedbania lub zaniechania. Osoba stosująca bierną agresję unika otwartej konfrontacji, ale celowo ignoruje lub lekceważy potrzeby lub obowiązki innych. Może to obejmować ignorowanie komunikatów, niekooperacyjne postawy, celowe opóźnianie działań lub sabotaż. Ta subtelna forma agresji prowadzi do zamieszania i konfliktów, nie dając wyraźnego sygnału, co jest źródłem problemu. Rozwiązywanie biernych agresji może wymagać pracy nad komunikacją, zrozumieniem uczuć i potrzeb oraz budowaniem zdrowych relacji interpersonalnych.

Twoja ocena