dezintegracja

Dezintegracja osobowości

Dezintegracja osobowości to złożony proces psychologiczny, który może występować u jednostki w różnych etapach jej życia. Termin ten jest często używany w psychologii i psychoterapii, aby opisać rozpad struktury osobowości lub zmiany w jej funkcjonowaniu. Dezintegracja osobowości może mieć różne przyczyny, przejawy i skutki, dlatego warto omówić ten temat bardziej szczegółowo. Osobowość jest integralną częścią każdej osoby i odnosi się do unikalnego zestawu cech, zachowań, …

wsparcie społeczne

Wsparcie społeczne

Wsparcie społeczne to szeroki zakres form wsparcia, które osoba otrzymuje od swojego społecznego otoczenia, czyli od rodziny, przyjaciół, współpracowników, sąsiadów i innych osób z bliskiego otoczenia. Jest to istotny czynnik wpływający na zdrowie psychiczne i fizyczne jednostki oraz na jakość życia. Formy wsparcia społecznego Wsparcie emocjonalne Udzielanie wsparcia emocjonalnego polega na wyrażaniu empatii, akceptacji, troski i zrozumienia dla uczuć i doświadczeń drugiej osoby. Wsparcie emocjonalne …

procesy psychologiczne

Procesy psychologiczne

Procesy psychologiczne stanowią fundament naszego myślenia, zachowania i doświadczeń. Są to skomplikowane operacje mentalne, które zachodzą w naszym umyśle, wpływając na to, w jaki sposób postrzegamy świat, reagujemy na bodźce zewnętrzne i podejmujemy decyzje. Te wewnętrzne procesy są nieodłącznym elementem naszego codziennego funkcjonowania i mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia natury ludzkiej psychiki. Postrzeganie Jednym z fundamentalnych procesów psychologicznych jest postrzeganie. Odbierając bodźce zmysłowe, nasz umysł …

trening autogenny Schultza

Trening autogenny Schultza

Trening autogenny Schultza to technika relaksacyjna opracowana przez niemieckiego psychiatrę Johanna Heinricha Schultza w latach 20. XX wieku. Metoda ta ma na celu poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego poprzez wpływanie na autonomiczny układ nerwowy za pomocą kontroli umysłowej nad reakcjami ciała. Trening autogenny Schultza jest oparty na założeniu, że umysł ma wpływ na ciało, a pewne sugestie mogą wywołać pozytywne zmiany w organizmie. Cele treningu …

zniekształcenia poznawcze

Zniekształcenia poznawcze

Zniekształcenia poznawcze to błędne lub irracjonalne sposoby myślenia, które mogą wpływać na percepcję rzeczywistości, interpretację informacji oraz ocenę sytuacji. Te myślowe pułapki mogą prowadzić do negatywnych emocji, myśli i zachowań. Zniekształcenia poznawcze są często obecne u osób z zaburzeniami psychicznymi, ale również mogą występować u zdrowych jednostek w określonych sytuacjach. Zniekształcenia poznawcze to określone nawyki myślowe, które wykształciliśmy w trakcie życia. To powtarzające się regularnie …

psychomanipulacje

Psychomanipulacja

Psychomanipulacja to proces wywierania wpływu na myśli, emocje, zachowanie lub decyzje innej osoby przy użyciu różnych technik i strategii, zwykle w celu osiągnięcia korzyści przez manipulatora lub dla jego własnych celów, czasem kosztem osoby wobec której stosowane są techniki psychomanipulacyjne. Psychomanipulacja może obejmować manipulację emocjami, informacjami, perswazję, wykorzystywanie psychologicznych słabości oraz możliwość wpływania na relacje społeczne w celu uzyskania kontroli nad zachowaniem lub myśleniem innej …

marzenia senne

Marzenia senne

Marzenia senne są obszarem badań psychologicznych, który fascynuje badaczy od wielu lat. Psychologia snu i marzeń sennych koncentruje się na analizie, zrozumieniu i wyjaśnianiu natury marzeń sennych, ich funkcji, psychologicznego znaczenia oraz wpływu na zdrowie psychiczne człowieka. Marzenia senne to subiektywne doświadczenia – głównie wizualne, dźwiękowe i emocjonalne – które zachodzą w umyśle człowieka podczas snu. Mogą obejmować różnorodne scenariusze, od codziennych sytuacji po fantastyczne …

zwracanie przeciw Ja

Zwracanie przeciw Ja

Zwracanie przeciw Ja to wtórny mechanizm obronny polegający na wycofaniu negatywnych odczuć z obiektu zewnętrznego i skierowaniu ich na własne Ja. Przykłady zwracania przeciw Ja – obwinianie siebie i własnej niedoskonałości za to, że jeden z członków rodziny dopuszcza się wobec nas przemocy – reagowanie na niepowodzenie w sferze prywatnej lub zawodowej atakiem na swoje Ja

zaprzeczenie

Zaprzeczenie

Zaprzeczenie to pierwotny mechanizm obronny objawiający się jako odmowa przyjęcia do świadomości niektórych, zwykle bolesnych, aspektów rzeczywistości. Przykłady zaprzeczenia – ignorowanie dowodów na wykorzystywanie seksualne dziecka – nieprzyjmowanie do wiadomości swojego problemu z alkoholizmem – lekceważenie własnych ograniczeń (mania)