równowaga psychiczna

Równowaga psychiczna

Równowaga psychiczna to stan, w którym doświadczamy harmonii i stabilności w swoim życiu psychicznym, emocjonalnym i społecznym. Jest to stan, w którym skutecznie radzimy sobie ze stresem, trudnościami i wyzwaniami życiowymi, utrzymując przy tym zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie. Ważnym elementem równowagi psychicznej jest zdolność do radzenia sobie ze stresem i trudnościami życiowymi. Osoby z dobrze wypracowanymi mechanizmami radzenia sobie potrafią skutecznie zarządzać emocjami, utrzymywać spokój w trudnych sytuacjach oraz podejmować zdrowe strategie radzenia sobie z problemami. Oprócz tego, równowaga psychiczna obejmuje także zdolność do utrzymywania stabilnych relacji interpersonalnych. Silne i wspierające więzi społeczne pozwalają jednostce czuć się akceptowaną, kochaną …

procesy poznawcze

Procesy poznawcze

Procesy poznawcze to złożony zestaw operacji umysłowych, które pozwalają nam na przetwarzanie, interpretację, analizę i wykorzystanie informacji z otoczenia oraz z wewnętrznego świata umysłu. Są one kluczowe dla naszego funkcjonowania, umożliwiając nam poruszanie się po świecie, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, uczenie się oraz przystosowanie do zmieniających się warunków życiowych. Jednym z fundamentalnych procesów poznawczych jest percepcja, czyli zdolność do odbierania i interpretowania bodźców sensorycznych z otoczenia. Dzięki percepcji możemy postrzegać świat za pomocą zmysłów, takich jak wzrok, słuch, dotyk, smak i węch, oraz integrować te informacje w spójne doświadczenia percepcyjne. Kolejnym ważnym procesem poznawczym jest uwaga, czyli zdolność skupienia się …

zycie psychiczne

Życie psychiczne

Życie psychiczne to obszar ludzkiej egzystencji, który obejmuje wszystkie procesy mentalne, emocjonalne i poznawcze, które odbywają się wewnątrz naszej świadomości. To bogaty i złożony świat naszych myśli, uczuć, wyobraźni, marzeń, pragnień, przeżyć oraz sposobu, w jaki postrzegamy siebie i otaczający nas świat. Jednym z kluczowych elementów życia psychicznego jest nasza świadomość, czyli zdolność do odczuwania, poznawania i interpretowania zjawisk wewnętrznych i zewnętrznych. Świadomość umożliwia nam doświadczanie rzeczywistości, rozumienie siebie samego, innych ludzi oraz naszego miejsca w świecie. Emocje są również ważnym składnikiem życia psychicznego. To uczucia, które towarzyszą nam w reakcjach na różne bodźce i sytuacje. Emocje mogą być pozytywne, …

problemy psychiczne

Problemy psychiczne

Problemy psychiczne to określenie na szeroki zakres różnorodnych stanów psychicznych i psychologicznych mających wpływ na zdrowie psychiczne, myśli, emocje i zachowania, które dotykają wielu ludzi na całym świecie. Problemy psychiczne powszechnie utożsamiane są z chorobami i zaburzeniami psychicznymi jednak mogą być tym mianem określane również trudności wynikające ze stresu, niepokoju, niepewności, zazdrości czy labilności w sferze decyzyjnej lub emocjonalnej. Przykłady problemów psychicznych Jednym z najczęstszych problemów psychicznych jest depresja. To stan, który charakteryzuje się uczuciem smutku, utraty energii, bezsenności, zmniejszonej koncentracji i utraty zainteresowania życiem. Depresja może być spowodowana różnymi czynnikami, w tym genetyką, stresem, traumą czy neurochemicznymi zaburzeniami funkcjonowania …

Substytucja

Psychologia, a zwłaszcza w teoria psychodynamiczna wskazuje na istnienie wielu różnych mechanizmów obronnych.  Substytucja jest jednym z pierwotnych mechanizmów obronnych. Koncepcja substytucji jako psychodynamicznego mechanizmu obronnego, odnosi się do zastępowania nieakceptowanych myśli, emocji lub zachowań, ich bardziej akceptowalnymi formami. Przykłady substytucji Celem substytucji jest zminimalizowanie niepokoju psychicznego. Na przykład, jeśli ktoś ma trudności z radzeniem sobie z uczuciem gniewu wobec bliskiej osoby, może posłużyć się mechanizmem substytucji, zastępując gniew bardziej akceptowalnym stanem emocjonalnym, takim jak smutek. W ten sposób osoba unika bezpośredniego doświadczania trudnych emocji oraz konsekwencji z nich wynikających.

napiecie emocjonalne

Napięcie emocjonalne

Napięcie emocjonalne to stan psychofizyczny, który charakteryzuje się wzrostem emocji o wysokim natężeniu. Stanowi napięcia emocjonalnego mogą towarzyszyć różne uczucia, takie jak gniew, strach, złość, czy też radość czy podekscytowanie. Napięcie emocjonalne jest zazwyczaj rezultatem wystąpienia sytuacji lub bodźca, który wywołuje silne reakcje emocjonalne. Cechy napięcia emocjonalnego Fizyczne odczucia Napięcie emocjonalne często manifestuje się również fizycznie. Mogą to być np. przyspieszone bicie serca, napięcie mięśni, zwiększone wydzielanie potu czy trudności w oddychaniu. Wzmożona reakcja emocjonalna Napięcie emocjonalne jest związane z intensywnymi emocjami, które mogą być trudne do opanowania. Reakcje emocjonalne mogą być wyraźne zarówno w sferze wewnętrznej, jak i zewnętrznej. …

Bierna agresja

Bierna agresja to forma agresji, która wyraża się w pasywnym lub niebezpośrednim zachowaniu, które ma na celu zaszkodzić lub sprawić kłopoty innym ludziom, zazwyczaj bez otwartej konfrontacji lub fizycznej agresji  Jest to często subtelna forma manipulacji lub szkodzenia innym, często wykorzystywana w sytuacjach, w których osoba chce ukryć swoje intencje lub uniknąć konsekwencji otwartej agresji. W przeciwieństwie do agresji otwartej, w której osoba jest wyraźnie wroga lub konfrontacyjna, w przypadku pasywnej agresji działania te są ukryte, co sprawia, że jest to trudniejsze do rozpoznania i zrozumienia. Przykłady zachowań bierno-agresywnych Wycofywanie się Osoba unika bezpośredniego stawienia czoła problemom lub konfliktom, co …

psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna w swoich podstawowych założeniach ma przekonanie o całkowitej niepowtarzalności życia każdej osoby. Z tego powodu dla terapeuty zawsze najważniejsze jest to, co w pacjencie jednostkowe, szczególne i wyjątkowe. Nurt psychodynamiczny jest bardziej ogólnym i historycznie wcześniejszym podejściem niż psychoanaliza, której korzeni można dopatrywać się w myśli psychodynamicznej. Terapia psychodynamiczna to podejście terapeutyczne oparte na teorii psychodynamicznej, która zakłada, że nasze zachowanie i emocje są wynikiem wewnętrznych konfliktów, nieświadomych motywacji i doświadczeń z przeszłości. Terapia psychodynamiczna ma na celu zrozumienie głębszych, nieświadomych procesów psychicznych i ich wpływu na obecne funkcjonowanie pacjenta. Psychoterapia psychodynamiczna jest rodzajem terapii poprzez rozmowę, opierającej …

nadwrażliwość emocjonalna psychologia

Nadwrażliwość emocjonalna

Nadwrażliwość emocjonalna to stan, w którym reagujemy na bodźce emocjonalne lub stresujące z większą intensywnością i wrażliwością. Osoby nadwrażliwe emocjonalnie często doświadczają emocji bardziej intensywnie, co może prowadzić do trudności w radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami i interakcjami społecznymi. Przyczyny nadwrażliwości emocjonalnej Genetyka Nadwrażliwość emocjonalna może mieć podłoże genetyczne. Osoby z rodzinną historią zaburzeń emocjonalnych lub nadwrażliwości emocjonalnej mogą być bardziej podatne na ten stan. Środowisko Doświadczenia w okresie dzieciństwa i młodości, takie jak traumatyczne wydarzenia, zaniedbanie lub stres w rodzinie, mogą przyczyniać się do nadwrażliwości emocjonalnej w dorosłym życiu. Wysoka wrażliwość sensoryczna Osoby nadwrażliwe emocjonalnie często mają również wysoką …

niskie poczucie własnej wartości psychologia

Niskie poczucie własnej wartości

Niskie poczucie własnej wartości lub niska samoocena dotyczą sposobu, w jaki postrzegamy siebie samych i jak określamy swoją wartość. Jest to złożone zagadnienie, które ma wpływ na wiele aspektów życia człowieka. Poczucie własnej wartości to subiektywna ocena, którą mamy na swój własny temat. Jest to swoista wewnętrzna ocena siebie, która kształtuje nasze przekonania, emocje i zachowania. Wysokie poczucie własnej wartości jest zazwyczaj związane z większym poczuciem pewności siebie, zdolności do radzenia sobie z trudnościami i osiągania sukcesów w różnych dziedzinach życia. Z drugiej strony – obniżone poczucie własnej wartości jest związane z uczuciem niewystarczalności, bezwartościowości i brakiem wiary w siebie. …