Zaburzenia świadomości

zaburzenia świadomości

Zaburzenia świadomości to ogólny termin odnoszący się do różnych stanów psychicznych, w których normalne funkcjonowanie świadomości zostaje zakłócone. Świadomość jest subiektywnym doświadczeniem, które obejmuje zdolność do odczuwania, postrzegania, myślenia i świadomego działania. Zaburzenia świadomości mogą mieć różne przyczyny i objawiać się na różne sposoby.

Oto kilka przykładów zaburzeń świadomości:

Utrata świadomości

Może być spowodowana przez nagły brak krążenia mózgowego, niskie ciśnienie krwi, niedotlenienie, uraz głowy, padaczkę, udar mózgu lub efekty niektórych substancji chemicznych. W przypadku utraty świadomości osoba traci kontakt z otoczeniem i może stracić przytomność.

Śpiączka

Stan, w którym osoba jest głęboko nieprzytomna i nie reaguje na bodźce zewnętrzne. Może być spowodowana przez urazy mózgu, wylewy, infekcje, choroby metaboliczne lub stosowanie niektórych leków.

Delirium tremens

Jest to stan zaburzonej świadomości, który rozwija się nagłośniew. Osoba może mieć trudności z koncentracją, dezorientację, zmienne nastroje, splątanie, halucynacje lub paranoję. Może być spowodowany infekcjami, zaburzeniami metabolicznymi, działaniem leków, abstynencją od alkoholu lub narkotyków.

Amnezja

Jest to częściowa lub całkowita utrata pamięci. Może mieć różne przyczyny, takie jak urazy głowy, choroby neurologiczne, choroby psychiczne, zaburzenia metaboliczne lub nadużywanie substancji psychoaktywnych.

Zespół depersonalizacji i derealizacji

Osoba odczuwa poczucie oddzielenia od samej siebie (depersonalizacja) lub otaczającego świata (derealizacja). Może towarzyszyć temu uczucie nierealności, obcości lub niezwiązania z własnym ciałem lub otoczeniem.

Twoja ocena