zaburzenia somatoformiczne

Zaburzenia somatoformiczne nazywane również zaburzeniami lękowymi pod postacią somatyczną są rodzajem zaburzeń lękowych, w których główne objawy lękowe manifestują się poprzez dolegliwości somatyczne lub fizyczne. W międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-10 umieszczone zostały w dziale – Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną i sklasyfikowane jako: F45 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną. Osoby cierpiące na te zaburzenia często skupiają się na swoich objawach fizycznych i mają trudności z przypisaniem tych dolegliwości do czynników emocjonalnych lub psychicznych.

Zaburzenia lękowe pod postacią somatyczną obejmują różne jednostki diagnostyczne, takie jak:

Zaburzenie somatyzacyjne

Charakteryzuje się przewlekłymi objawami somatycznymi, które powodują znaczne cierpienie i upośledzenie funkcjonowania, a także prowadzą do częstych wizyt u lekarza i badań diagnostycznych.

Zaburzenie hipochondryczne

Polega na nadmiernym lęku przed posiadaniem poważnej choroby, pomimo braku medycznych dowodów na obecność takiej choroby.

Zaburzenie lękowe związane z występowaniem objawów (zaburzenie lękowe związane z somatycznymi objawami)

Obejmuje przewlekłe objawy somatyczne, takie jak ból, nudności, zawroty głowy, które są powiązane z nasiloną lękowością.

Twoja ocena