zaburzenia niepsychotyczne

Zaburzenia niepsychotyczne to szeroka kategoria, obejmująca różne rodzaje zaburzeń psychicznych, które nie są związane z psychozą i których nie można zaklasyfikować jako zaburzenia psychotyczne. Psychoza odnosi się do stanu, w którym osoba traci kontakt z rzeczywistością i doświadcza zaburzeń psychotycznych: zaburzeń postrzegania, zaburzeń myślenia i zaburzeń funkcjonowania.

Niepsychotyczne zaburzenia psychiczne mogą obejmować upośledzenia umysłowe, zaburzenia psychosomatyczne, nerwice, zaburzenia adaptacyjne, uzależnienia:

Zaburzenia nastroju

Obejmują depresję, zaburzenia afektywne dwubiegunowe oraz inne zaburzenia nastroju, które charakteryzują się długotrwałymi zmianami w nastroju, energii i funkcjonowaniu emocjonalnym.

Zaburzenia lękowe

Obejmują zaburzenia lękowe, takie jak zaburzenie lękowe uogólnione (GAD), fobie społeczne, fobie specyficzne, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD) i stres pourazowy (PTSD). Osoby z tymi zaburzeniami doświadczają nadmiernego lęku, obaw, natrętnych myśli lub traumatycznych wspomnień.

Zaburzenia osobowości

Obejmują różne typy zaburzeń osobowości, takie jak osobowość borderline, histrioniczne zaburzenie osobowości, osobowość unikająca, osobowość schizoidalna, osobowość paranoiczna i inne. Zaburzenia osobowości wpływają na sposób myślenia, odczuwania, zachowania i relacji z innymi.

Zaburzenia odżywiania

Obejmują anoreksję, bulimię, oraz zaburzenia odżywiania o innych specyfikacjach. Osoby z tymi zaburzeniami mają trudności z utrzymaniem zdrowych nawyków żywieniowych i kontrolą jedzenia.

Zaburzenia snu

Obejmują bezsenność, nadmierną senność w ciągu dnia, nocne koszmary, chrapanie i inne problemy związane z jakością snu.

Zaburzenia nawyków i kontroli impulsów

Obejmują zaburzenie dwubiegunowe, ADHD i inne zaburzenia, które charakteryzują się trudnościami w kontroli impulsów, zachowań impulsywnych lub trudnościami w koncentracji.

Twoja ocena