Zaburzenia nawyków

zaburzenia nawyków

Zaburzenia nawyków są rodzajem zaburzeń psychicznych, które charakteryzują się podejmowaniem powtarzających się, szkodliwych dla jednostki działań. Osoby cierpiące na zaburzenia nawyków często doświadczają silnego niepokoju i trudności w kontrolowaniu swoich aktywności. Zaburzenia nawyków i popędów charakteryzują się trudnościami w kontroli własnych impulsów oraz powtarzającymi się, nieodpowiednimi ze społecznego punktu widzenia –  zachowaniami. Osoby cierpiące na te zaburzenia często doświadczają napięcia, które poprzedza impulsywne działanie, a wykonanie konkretnej czynności przynosi im ulgę.

W Międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-10, zaburzenia nawyków umieszczone zostały w kategorii zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych F60-F69 i zaliczono do nich:

Patologiczny hazard
Patologiczne podpalanie (piromania)
Patologiczne kradzieże (kleptomania)
Trichotillomania
Inne zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)
Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów), nieokreślone

Zaburzenia nawyków mogą znacząco wpływać na życie codzienne doprowadzając do pogorszenia relacji interpersonalnych, obniżenia poziomu funkcjonowania zawodowego oraz znacznego pogorszenia jakość życia. Osoby z tymi zaburzeniami często odczuwają duży stres i trudności w kontrolowaniu swoich myśli i działań.

Twoja ocena