zaburzenia nawyków
Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia nawyków

Zaburzenia nawyków są rodzajem zaburzeń psychicznych, które charakteryzują się podejmowaniem powtarzających się, szkodliwych dla jednostki działań. Osoby cierpiące na zaburzenia nawyków często doświadczają silnego niepokoju i trudności w kontrolowaniu swoich aktywności. Zaburzenia nawyków i popędów charakteryzują się trudnościami w kontroli własnych impulsów oraz powtarzającymi się, nieodpowiednimi ze społecznego punktu widzenia –  zachowaniami. Osoby cierpiące na te zaburzenia często doświadczają napięcia, które poprzedza impulsywne działanie, a wykonanie konkretnej czynności przynosi im ulgę.

W Międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-10, zaburzenia nawyków umieszczone zostały w kategorii zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych F60-F69 i zaliczono do nich:

Patologiczny hazard
Patologiczne podpalanie (piromania)
Patologiczne kradzieże (kleptomania)
Trichotillomania
Inne zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)
Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów), nieokreślone

Zaburzenia nawyków mogą znacząco wpływać na życie codzienne doprowadzając do pogorszenia relacji interpersonalnych, obniżenia poziomu funkcjonowania zawodowego oraz znacznego pogorszenia jakość życia. Osoby z tymi zaburzeniami często odczuwają duży stres i trudności w kontrolowaniu swoich myśli i działań.

Twoja ocena