Zaburzenia depresyjno-lękowe

zaburzenia depresyjno-lękowe

Zaburzenia depresyjno-lękowe są grupą zaburzeń psychicznych, które obejmują zarówno objawy depresji, jak i lęku. Są to często występujące jednocześnie stany, które mają podobne symptomy i często współwystępują u tych samych osób. Obejmują one różne zaburzenia, takie jak:

Zaburzenia depresyjne

Jest to stan charakteryzujący się uczuciem przygnębienia, utratą zainteresowań i przyjemności, zmniejszeniem energii, zaburzeniami snu, poczuciem winy lub bezwartościowości, trudnościami koncentracji oraz myślami samobójczymi. Zaburzenie depresyjne może powodować znaczne cierpienie i znacząco wpływać na funkcjonowanie codzienne.

Zaburzenia lękowe uogólnione

Jest to stan charakteryzujący się nadmiernym, nieuzasadnionym lękiem i zmartwieniami na temat wielu różnych sytuacji. Osoby z tym zaburzeniem często mają trudności w kontrolowaniu swojego lęku i odczuwają objawy fizyczne, takie jak napięcie mięśniowe, trudności z zasypianiem, drażliwość i kłopoty z koncentracją.

Zaburzenia paniczne

Jest to stan, w którym osoba doświadcza nagłych ataków paniki, które są intensywne i przerażające. Ataki paniki mogą towarzyszyć objawy takie jak duszność, uczucie duszenia się, ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, nudności i uczucie utraty kontroli. Osoby z zaburzeniem panicznym często obawiają się kolejnych ataków i unikają sytuacji, które mogą je wywołać.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Jest to stan, w którym osoba doświadcza natrętnych myśli (obsesji) i prowadzi powtarzające się rytuały lub zachowania (kompulsje) w celu złagodzenia lęku. Obsesje mogą dotyczyć różnych tematów, takich jak czystość, porządek, obawy o bezpieczeństwo lub agresywne myśli.

Zaburzenia stresowe pourazowe

Jest to stan, który może rozwijać się po traumatycznym wydarzeniu. Objawy PTDS obejmują nawracające wspomnienia traumatycznego zdarzenia, koszmary sennne, hiperwrażliwość, unikanie bodźców związanych z traumatycznym wydarzeniem oraz uczucie stałego pobudzenia i napięcia.

Twoja ocena