wywiad diagnostyczny

Wywiad diagnostyczny określany również jako wywiad kliniczny, to proces, podczas którego specjalista zdrowia psychicznego (np. psychiatra, psycholog, terapeuta) zadaje szczegółowe pytania mające na celu zebranie informacji o pacjencie w celu postawienia dokładnej diagnozy i szczegółowej oceny problemu w zakresie zdrowia psychicznego.

Wywiad diagnostyczny jest kluczowym narzędziem w procesie oceny stanu pacjenta. Obejmuje rozmowę między specjalistą, a pacjentem, w której zadawane są pytania dotyczące różnych obszarów życia, takich jak objawy, historia chorobowa, wywiad medyczny, historia rodziny, funkcjonowanie społeczne, sytuacje stresowe, wsparcie społeczne, bądź przeszłe leczenie.

Podczas wywiadu diagnostycznego specjalista stara się uzyskać jak najwięcej informacji o pacjencie w celu zrozumienia istniejących objawów, kontekstu, czynników wywołujących i utrzymujących problem, a także wpływu problemu na codzienne funkcjonowanie pacjenta. Specjalista może używać różnych narzędzi, takich jak standardowe kwestionariusze służące do oceny, skale pomiarowe czy testy psychologiczne, aby uzyskać bardziej obiektywne dane. Szczerość, otwartość i zaufanie między pacjentem, a specjalistą są kluczowe dla skutecznego przeprowadzenia wywiadu diagnostycznego i uzyskania kompleksowego obrazu sytuacji pacjenta.

Wywiad diagnostyczny pomaga specjaliście w formułowaniu wstępnej diagnozy lub hipotezy diagnostycznej, która będzie podstawą dalszej oceny i planowania leczenia. Na podstawie zebranych informacji specjalista może dokładniej zrozumieć potrzeby i cele pacjenta, ustalić indywidualizowany plan terapeutyczny i zalecić odpowiednie interwencje terapeutyczne.

Wywiad diagnostyczny powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowanego specjalistę, który posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie w przeprowadzaniu oceny psychiatrycznej lub psychologicznej.

Twoja ocena