Wahania nastroju

wahania nastroju

Wahania nastroju odnoszą się do dynamicznych zmian emocjonalnych, w których osoba doświadcza różnych stanów emocjonalnych w krótkim czasie. Wahania nastroju mogą obejmować skoki od stanów euforii, radości i entuzjazmu do stanów smutku, przygnębienia i irytacji.

Wahania nastroju są częstym objawem różnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe (maniakalno-depresyjne), zaburzenia lękowe czy zaburzenia osobowości. Mogą również być spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak stres, zmęczenie, problemy interpersonalne czy trudne sytuacje życiowe.

Objawy wahania nastroju mogą się różnić w zależności od rodzaju zaburzenia, ale mogą obejmować:

  • okresy euforii, nadmiernego entuzjazmu lub niepohamowanego podniecenia
  • okresy przygnębienia, smutku, beznadziejności lub pustki emocjonalnej
  • zmiany energii i aktywności (np. nadmierna pobudliwość lub brak energii)
  • trudności w regulowaniu emocji i reakcjach na codzienne wydarzenia
  • trudności w koncentracji i podejmowaniu decyzji
  • zmiany w apetycie, snu lub wadze

W przypadku wystąpienia znaczących i trwałych wahania nastroju, ważne jest skonsultowanie się z profesjonalistą w zakresie zdrowia psychicznego, takim jak lekarz psychiatra lub psycholog. Specjalista może przeprowadzić ocenę, zdiagnozować ewentualne zaburzenia i zaproponować odpowiednie leczenie lub terapię, które pomogą w regulacji nastroju i poprawie samopoczucia.

Twoja ocena