Triada depresyjna

triada depresyjna

Triada depresyjna Becka to koncepcja, która wywodzi się z teorii terapii poznawczo-behawioralnej opracowanej przez Aarona Becka. Negatywna triada poznawcza odnosi się do trzech aspektów negatywnych przekonań: o sobie, świecie i przyszłości, które często występują u osób z depresją. Te negatywne przekonania są często głęboko zakorzenione i wpływają na sposób, w jaki osoba myśli o sobie i swoim otoczeniu.

Negatywna triada poznawcza

Negatywne myśli o sobie

Osoba z depresją może odczuwać przekonanie, że jest bezwartościowa, niekompetentna lub nieudolna. Może prześladować ją myśl, że jest niekochana lub niegodna miłości i szacunku innych ludzi.

Negatywne przekonanie o świecie

Osoba z depresją może mieć przekonanie się, że świat jest nieprzyjazny, niebezpieczny i pozbawiony sensu. Może widzieć wszystkie aspekty życia jako niepowodzenia, trudności i straty. Często postrzega sytuacje pesymistycznie i spodziewa się negatywnych wydarzeń.

Negatywne przekonanie o przyszłości

Osoba z depresją może być przekonana, że przyszłość jest beznadziejna i nie obiecuje żadnych pozytywnych zmian. Może uważać, że nie ma szans na poprawę sytuacji, a wszelkie wysiłki są skazane na niepowodzenie.

Triada depresyjna Becka wpływa na negatywne myślenie, emocje i zachowanie osoby z depresją. Terapia Poznawczo-Behawioralna skupia się na identyfikacji i modyfikacji tych negatywnych przekonań, aby pomóc osobie z depresją zmienić sposób myślenia i poprawić funkcjonowanie emocjonalne.

Twoja ocena