seksualizacja

Seksualizacja to wtórny mechanizm obronny polegający na nadawaniu elementom naszego doświadczenia znaczenia seksualnego. Zastąpienie przykrych emocji pobudzeniem seksualnym.

Przykłady seksualizacji

– skłonności masochistyczne mające swoje źródło w przebytym w dzieciństwie bolesnym, inwazyjnym leczeniu

– pociąg do osób obdarzonych władzą

Twoja ocena