Segmentacja

segmentacja

Termin segmentacja oznacza proces podziału jakiejś całości na części składowe. W psychologii segmentacją nazywany jest wtórny mechanizm obronny polegający na oddzieleniu od siebie niekompatybilnych komponentów poznawczych, pozwalający współistnieć konfliktowym lub sprzecznym ideom, postawom i zachowaniom bez odczuwania winy czy wstydu. Mechanizm jest potocznie utożsamiany z hipokryzją i polega na oddzielaniu myśli, uczuć, poglądów i działań od siebie nawzajem. Karen Horney używała terminu segmentacja do określenia poczucia oderwania, uznając iż jest to mechanizm obronny mający chronić jednostkę przed lękiem i napięciami wywołanymi funkcjonowaniem w niezgodnościach.

Przykłady segmentacji

– uznawanie wierności za podstawę związku i jednoczesne dopuszczanie się zdrady partnera

– krytykowanie uprzedzeń etnicznych i jednoczesne okazywanie pogardy osobom o innym kolorze skóry

– jednoczesne bycie głęboko wierzącym katolikiem i prowadzenie badań dotyczących antykoncepcji

Ocena 3/5 - (1 głosów)