Psychologia

Widzenie obrazów

Każdy z nas pamięta zabawę z dzieciństwa polegającą na odszukiwaniu wśród obłoków płynących po niebie, tych najbardziej przypominających znane kształty. Ktoś widział królika, ktoś inny pieska, motyla… Jedna chmurka wywoływała nieskończenie wiele skojarzeń. Podobnie rzecz ma się z wykorzystywanymi w badaniach psychologicznych, testami Rorschacha1. Plamy atramentowe wywołują różnorodne skojarzenia, umożliwiając tym samym nakreślenie z projektowanych …