warunkowanie instrumentalne

Warunkowanie instrumentalne

Warunkowanie instrumentalne znane również jako warunkowanie operacyjne lub warunkowanie skinnerowskie, jest jednym z podstawowych pojęć w dziedzinie psychologii behawioralnej. Obejmuje ono proces uczenia się, w którym zachowanie jest kształtowane przez konsekwencje, jakie występują po tym zachowaniu. Głównym twórcą i badaczem tego typu warunkowania był Burrhus …

mnemotechnika

Mnemotechniki

Mnemotechniki znane również jako techniki pamięciowe, to metody lub strategie stosowane w celu poprawy pamięci i ułatwienia procesu zapamiętywania informacji. Te techniki opierają się na tworzeniu pomocniczych narzędzi mnemonicznych, czyli skrótów myślowych lub skojarzeń, które pomagają osobom lepiej zapamiętać informacje. Oto kilka popularnych technik mnemotechnicznych: …

ewolucjonizm

Ewolucjonizm

Ewolucjonizm to naukowa teoria, która opisuje proces ewolucji organizmów i zmiany gatunków na przestrzeni czasu. Teoria ta opiera się na założeniu, że wszystkie formy życia na Ziemi ewoluują poprzez stopniową zmianę i przystosowanie do środowiska naturalnego. Podstawowe założenia ewolucjonizmu obejmują: Wspólny przodek – wszystkie gatunki …

egzystencjalizm

Egzystencjalizm

Egzystencjalizm to filozoficzny kierunek, który skupia się na analizie ludzkiej egzystencji, istnieniu jednostki i pytaniach dotyczących sensu życia. Egzystencjaliści kładą nacisk na indywidualność, wolność, odpowiedzialność i wybory jednostki w kontekście nieuchronnej egzystencji w nieprzyjaznym i nieznaczącym wszechświecie. Egzystencjaliści twierdzą, że człowiek najpierw istnieje, a dopiero …

Ciało w fotografii naukowej i prasowej

Odkrycie fotografii zbiegło się w czasie z licznymi odkryciami naukowymi, odsłaniającymi tajemnice funkcjonowania ludzkiego organizmu. Naukowcy szybko uświadomili sobie korzyści płynące z zastosowania fotografii w badaniach naukowych, a w opinii wielu z nich miała ona odegrać kluczową rolę w dalszym ich rozwoju1. Pisma medyczne sto …

Widzenie obrazów

Każdy z nas pamięta zabawę z dzieciństwa polegającą na odszukiwaniu wśród obłoków płynących po niebie, tych najbardziej przypominających znane kształty. Ktoś widział królika, ktoś inny pieska, motyla… Jedna chmurka wywoływała nieskończenie wiele skojarzeń. Podobnie rzecz ma się z wykorzystywanymi w badaniach psychologicznych, testami Rorschacha1. Plamy …