Diagnoza anoreksji

Anoreksja (anorexia nervosa) zwana także jadłowstrętem psychicznym, jest zaburzeniem odżywiania polegającym na celowym utrzymaniu niskiej wagi ciała lub dążeniu do jej utraty. Jest to częstsze u kobiet, zwłaszcza w okresie dojrzewania, i może przybierać formę przewlekłą. Choć etiologia choroby nie jest w pełni poznana, to wpływ na jej powstanie mają nie tylko czynniki biologiczne, ale także osobowościowe i kulturowe. Choroba jest rozpoznawana, gdy wskaźnik masy ciała …

czym jest borderline

Borderline

Czym jest borderline? Pograniczne zaburzenie osobowości typu borderline, osobowość chwiejna emocjonalnie podtypu granicznego, zaburzenia z pogranicza zaburzeń psychotycznych i nerwicowych, osobowość graniczna, zaburzenia osobowości typu borderline – to wszystko synonimy osobowości borderline – jednego z rodzajów zaburzeń osobowości, którego charakterystycznymi cechami są: labilność nastroju, niestabilny obraz siebie, napady intensywnego gniewu, niestabilnymi związkami interpersonalnymi z towarzyszącą im dużą emocjonalnością, silnym lękiem przed odrzuceniem oraz gorączkowymi podejmowaniem …

czym jest nerwica

Czym jest neuroza?

Neuroza to synonim nerwicy lub zaburzeń lękowych, a dokładniej grupa zaburzeń psychicznych o bardzo zróżnicowanej symptomatyce, określana również jako zaburzenia neurotyczne. Neuroza – współcześnie określana jako nerwica – to nazwa niepsychotycznego zaburzenia psychicznego. Najczęściej definiowana jest jako stan chorobowy występujący pod postacią zespołu dysfunkcji narządów, zakłóceń procesów psychicznych, patologicznych form zachowania i psychogennych zaburzeń emocjonalnych, powiązanych ze sobą wzajemnie i występujących w tym samym czasie, …