zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe to grupa chorób psychicznych, charakteryzujących się występowaniem nadmiernego, nieproporcjonalnego lęku lub obaw, które często prowadzą do znaczących trudności w codziennym funkcjonowaniu. Istnieje kilka głównych rodzajów zaburzeń lękowych: Zaburzenia lękowe uogólnione (generalized anxiety disorder) Zaburzenia te charakteryzują się doświadczaniem chronicznego i nadmiernego lęku oraz niepokoju, związanych z różnymi życiowymi sytuacjami. Osoby ich doświadczające mogą mieć trudności z kontrolowaniem swoich obaw, a lęk może być często nieuzasadniony lub nieproporcjonalny do sytuacji. Zaburzenia paniczne Charakteryzuje się …

Neurastenia

Neurastenia to termin używany w medycynie, zwłaszcza w psychiatrii, by opisać stan dysfunkcji nerwowej charakteryzujący się przewlekłym zmęczeniem, wyczerpaniem emocjonalnym, drażliwością, zaburzeniami snu, trudnościami w koncentracji i innymi objawami. W w Klasyfikacji ICD-10 została oznaczona kodem F48.0 i włączona do działu: Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną. Definicja neurastenii różni się w zależności od kontekstu historycznego i kulturowego, ale ogólnie neurastenia była opisywana jako stan przewlekłego wyczerpania i osłabienia, zarówno fizycznego, jak …

organiczne zaburzenia psychiczne

Organiczne zaburzenia psychiczne

Organiczne zaburzenia psychiczne to zaburzenia wywołane nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu lub chorobami układowymi. Te zaburzenia powstają na skutek uszkodzenia lub stanów chorobowych, które mają wpływ bezpośredni lub pośredni na funkcjonowanie mózgu. Objawy psychopatologiczne organicznych zaburzeń psychicznych zazwyczaj dotyczą nastroju, emocji, funkcji poznawczych, percepcji, zachowania, osobowości i treści myślenia. Zazwyczaj te zaburzenia pojawiają się w wieku dorosłym lub później i mają charakter trwały lub postępujący. Zaburzenia wywołane przez substancje psychoaktywne są zazwyczaj opisywane jako odrębne jednostki chorobowe, …

Zaburzenia nerwicowe

Zaburzenia nerwicowe to zespoły o symptomatologii zarówno psychicznej jak i somatycznej, występujące bez uchwytnych zmian organicznych. Krytyczne z puntu widzenia diagnostyki objawy i cechy to występowanie objawów psychicznych (lęk, nastrój depresyjny, natrętne myśli, zaburzenia pamięci, rozdrażnienie, nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne), występowanie objawów somatycznych, często cechy osobowości neurotycznej, przewlekła sytuacja konfliktowa w wywiadzie oraz obecność czynników stresogennych. W procesie diagnostycznym konieczne jest wykluczenie: przyczyn somatogennych oraz wpływu substancji psychoaktywnych na obraz kliniczny. Zaburzeniami nerwicowymi określa się …

Ciało w fotografii naukowej i prasowej

Odkrycie fotografii zbiegło się w czasie z licznymi odkryciami naukowymi, odsłaniającymi tajemnice funkcjonowania ludzkiego organizmu. Naukowcy szybko uświadomili sobie korzyści płynące z zastosowania fotografii w badaniach naukowych, a w opinii wielu z nich miała ona odegrać kluczową rolę w dalszym ich rozwoju1. Pisma medyczne sto pięćdziesiąt lat temu zapełniły się fotografiami ludzkiego ciała, potwierdzającymi teorie publikujących je naukowców. Jednym z nich był francuski neurolog Guillaume – Benjamin Duchenne. Zasłynął on dzięki próbie stworzenia „słownika mimiki” …

Widzenie obrazów

Każdy z nas pamięta zabawę z dzieciństwa polegającą na odszukiwaniu wśród obłoków płynących po niebie, tych najbardziej przypominających znane kształty. Ktoś widział królika, ktoś inny pieska, motyla… Jedna chmurka wywoływała nieskończenie wiele skojarzeń. Podobnie rzecz ma się z wykorzystywanymi w badaniach psychologicznych, testami Rorschacha1. Plamy atramentowe wywołują różnorodne skojarzenia, umożliwiając tym samym nakreślenie z projektowanych treści, rysu osobowościowego badanej osoby. Prawie każdy z nas widział kiedyś tzw. przedmiot niemożliwy lub iluzję optyczną przedstawiającą królika lub …

Objawy anoreksji

Osoby cierpiące na anoreksję charakteryzują się powtarzalnością zachowań i wypowiedzi. To zaburzenie odżywiania tworzy zwartą strukturę psychologiczną, na której ostateczny kształt składają się zachowania, myśli, emocje, relacje oraz elementy układu rodzinnego. Jednakże w ramach tej pracy jedynie poruszam, lecz nie skupiam się na analizie behawioralnych korelatów anoreksji, ani też społecznych jej uwarunkowań. Uwagę koncentruję natomiast na analizie psychicznego aspektu choroby oraz próbie jego wyjaśnienia w ramach modelu hermeneutyczno-psychodynamicznego zaproponowanego przez Damiana Janusa. Czerpie on obficie …

Diagnoza anoreksji

Anoreksja (anorexia nervosa) zwana także jadłowstrętem psychicznym, jest zaburzeniem odżywiania polegającym na celowym utrzymaniu niskiej wagi ciała lub dążeniu do jej utraty. Jest to częstsze u kobiet, zwłaszcza w okresie dojrzewania, i może przybierać formę przewlekłą. Choć etiologia choroby nie jest w pełni poznana, to wpływ na jej powstanie mają nie tylko czynniki biologiczne, ale także osobowościowe i kulturowe. Choroba jest rozpoznawana, gdy wskaźnik masy ciała (BMI) wynosi mniej niż 17,5 lub, w przypadku osób przed …

borderline

Borderline

Czym jest borderline? Pograniczne zaburzenie osobowości typu borderline, osobowość chwiejna emocjonalnie podtypu granicznego, zaburzenia z pogranicza zaburzeń psychotycznych i nerwicowych, osobowość graniczna, zaburzenia osobowości typu borderline, osobowość z pogranicza – to wszystko synonimy osobowości borderline – jednego z rodzajów zaburzeń osobowości, którego charakterystycznymi cechami są: labilność nastroju, niestabilny obraz siebie, napady intensywnego gniewu, niestabilnymi związkami interpersonalnymi z towarzyszącą im dużą emocjonalnością, silnym lękiem przed odrzuceniem oraz gorączkowymi podejmowaniem działań zapobiegających odrzucenie, działania autoagresywne oraz chroniczne …