Organiczne zaburzenia psychiczne

organiczne zaburzenia psychiczne

Organiczne zaburzenia psychiczne to zaburzenia wywołane nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu lub chorobami układowymi. Te zaburzenia powstają na skutek uszkodzenia lub stanów chorobowych, które mają wpływ bezpośredni lub pośredni na funkcjonowanie mózgu. Objawy psychopatologiczne organicznych zaburzeń psychicznych zazwyczaj dotyczą nastroju, emocji, funkcji poznawczych, percepcji, zachowania, osobowości i treści myślenia. Zazwyczaj te zaburzenia pojawiają się w wieku dorosłym lub później i mają charakter trwały lub postępujący. Zaburzenia wywołane przez substancje psychoaktywne są zazwyczaj opisywane jako odrębne jednostki chorobowe, ale również zaliczają się do organicznych zaburzeń psychicznych.

Twoja ocena