omnipotentna kontrola psychologia
Psychologia

Omnipotentna kontrola

Pierwotny mechanizm obronny Opis Przykład
Omnipotentna kontrola Przesadne poczucie sprawstwa, przekonanie o swych nieograniczonych możliwościach, interpretowanie doświadczenia jako bezpośredniej konsekwencji swojej władzy, umiejscawianie źródła kontroli wewnątrz siebie. – przekonanie, że z odpowiednim nastawieniem można osiągnąć wszystko

– podejmowanie skrajnie ryzykownych działań na giełdzie

Ocena 5/5 - (1 głosów)