zaburzenia lękowe
Nerwice

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe to grupa chorób psychicznych, charakteryzujących się występowaniem nadmiernego, nieproporcjonalnego lęku lub obaw, które często prowadzą do znaczących trudności w codziennym funkcjonowaniu. Istnieje kilka głównych rodzajów zaburzeń lękowych: Zaburzenia lękowe uogólnione (generalized anxiety disorder) Zaburzenia te charakteryzują się doświadczaniem chronicznego i nadmiernego lęku oraz niepokoju, związanych z różnymi życiowymi sytuacjami. Osoby ich doświadczające mogą …

Nerwice

Zaburzenia nerwicowe

Zaburzenia nerwicowe to zespoły o symptomatologii zarówno psychicznej jak i somatycznej, występujące bez uchwytnych zmian organicznych. Krytyczne z puntu widzenia diagnostyki objawy i cechy to występowanie objawów psychicznych (lęk, nastrój depresyjny, natrętne myśli, zaburzenia pamięci, rozdrażnienie, nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne), występowanie objawów somatycznych, często cechy osobowości neurotycznej, przewlekła sytuacja konfliktowa w wywiadzie oraz obecność czynników …

czym jest nerwica
Nerwice

Czym jest neuroza?

Neuroza to synonim nerwicy lub zaburzeń lękowych, a dokładniej grupa zaburzeń psychicznych o bardzo zróżnicowanej symptomatyce, określana również jako zaburzenia neurotyczne. Neuroza – współcześnie określana jako nerwica – to nazwa niepsychotycznego zaburzenia psychicznego. Najczęściej definiowana jest jako stan chorobowy występujący pod postacią zespołu dysfunkcji narządów, zakłóceń procesów psychicznych, patologicznych form zachowania i psychogennych zaburzeń emocjonalnych, …