Nerwica lękowa

nerwica lękowa

Nerwica lękowa, znana również jako zaburzenie lękowe, jest rodzajem zaburzenia psychicznego, które charakteryzuje się występowaniem chronicznego i nadmiernego lęku oraz obaw. Osoby z nerwicą lękową często doświadczają intensywnych lęków, które są nieproporcjonalne do rzeczywistego zagrożenia i mogą wpływać na różne sfery życia.

Lęk jest objawem osiowym występującym we wszystkich nerwicach, ale w przypadku nerwicy lękowej, pełni on rolę pierwszoplanową. Osoba cierpiąca na nerwicę lękową doświadcza ogólnego niepokoju, napięcia i stałego poczucia zagrożenia. Odczuwa nieuzasadnione obawy dotyczące przyszłości i losu swoich najbliższych. Warto zauważyć, że lęk w nerwicy różni się od strachu, ponieważ w przypadku strachu istnieją rzeczywiste lub potencjalne zagrożenia.

Osoba z nerwicą lękową często ma obniżoną samoocenę i poczucie mniejszej wartości. Jest stale zaniepokojona możliwością porażki i niepowodzenia. Jest nadmiernie wrażliwa na opinie innych i może wycofywać się z kontaktów społecznych. Często towarzyszy temu obniżony nastrój.

Nerwica lękowa może manifestować się w postaci różnych fobii, na przykład wysokości, zamkniętych przestrzeni, otwartych przestrzeni, podróży środkami transportu i wielu innych. Czasami fobiom tym mogą towarzyszyć również natręctwa. Osoba cierpiąca na nerwicę lękową jest świadoma bezsensowności swoich obaw, ale nie jest w stanie ich kontrolować.

W niektórych przypadkach nerwicy lękowej mogą towarzyszyć stany paniki, które charakteryzują się paraliżującym lękiem i poczuciem skrajnego zagrożenia.

Twoja ocena

Idealizacja

Idealizacja to pierwotny mechanizm obronny polegający na posiadaniu przekonania, że ktoś, do kogo jesteśmy przywiązani, jest wszechwiedzący i/lub wszechmocny, dzięki czemu czujemy się przy nim bezpiecznie. Procesem przeciwnym do idealizacji…

Porada psychologiczna

Porada psychologiczna to forma wsparcia emocjonalnego, udzielana przez wykwalifikowanego psychologa lub terapeutę. Poradnictwo psychologiczne jest adresowane dla osób, które nie doświadczają zaburzeń psychicznych lub zaburzeń zachowania. Skierowane jest natomiast do…

Leczenie zaburzeń

Leczenie zaburzeń psychicznych obejmuje szeroki zakres metod terapeutycznych i podejść, w zależności od rodzaju i nasilenia zaburzenia oraz indywidualnych potrzeb pacjenta. Oto kilka głównych metod leczenia stosowanych w przypadku zaburzeń…