Nerwica lękowa

Nerwica lękowa okreslana jest również jako lęk uogólniony zaburzenie lękowe uogólnione, jest rodzajem zaburzenia psychicznego, które charakteryzuje się występowaniem chronicznego i nadmiernego lęku, niepokoju, napięć oraz obaw. Osoby z nerwicą lękową często doświadczają intensywnych lęków, które są nieproporcjonalne do rzeczywistego zagrożenia i mogą wpływać na różne sfery życia. Chory zawsze odczuwa niepokój, nawet w przypadku braku racjonalnych powodów do zmartwień, to swoisty rodzaj „martwienia się na zapas”. Lęk dominuje w tej chorobie, objawiając się brakiem pewności siebie, oczekiwaniem najgorszego, niepokojem przed nadchodzącymi wydarzeniami i nadmiernym przejmowaniem się opinią innych. Z czasem choroba może prowadzić do izolacji społecznej.

Przyczyny nerwicy lękowej

Nerwica lękowa często wynika z krótkotrwałych sytuacji życiowych, w których doświadczyliśmy realnego zagrożenia lub silnego przerażenia, urazów psychicznych lub sytuacji traumatycznych, a także z długotrwałych konfliktów lub frustracji. Wewnętrzne, często nieświadome konflikty, których nie możemy rozwiązać, również przyczyniają się do wystąpienia tej choroby. Wewnętrzne sprzeczności między naszymi pragnieniami a normami, które uważamy za istotne, mogą także prowadzić do nerwicy lękowej.

Objawy nerwicy lękowej

Nerwica lękowa manifestuje się przez różnorodne objawy, w tym: ostrymi napadami lęku bez określonego źródła, przewlekłym stanem trwożnego niepokoju, zaburzeniami snu, atakami paniki, nadmiernymi reakcjami na słabe bodźce, wzmożonym napięciem mięśniowym, nadpobudliwością, trudnością w relaksacji, niepokojem ruchowym, wybuchowością, niecierpliwością, drżeniem rąk, nadmierną aktywnością układu wegetatywnego (przyspieszenie akcji serca, potliwość, suchość w ustach) oraz zaburzeniami koncentracji.

Lęk jest objawem osiowym występującym we wszystkich nerwicach, ale w przypadku nerwicy lękowej, pełni on rolę pierwszoplanową. Osoba cierpiąca na nerwicę lękową doświadcza ogólnego niepokoju, napięcia i stałego poczucia zagrożenia. Odczuwa nieuzasadnione obawy dotyczące przyszłości i losu swoich najbliższych. Warto zauważyć, że lęk w nerwicy różni się od strachu, ponieważ w przypadku strachu istnieją rzeczywiste lub potencjalne zagrożenia.

Osoba z nerwicą lękową często ma obniżoną samoocenę i poczucie mniejszej wartości. Jest stale zaniepokojona możliwością porażki i niepowodzenia. Jest nadmiernie wrażliwa na opinie innych i może wycofywać się z kontaktów społecznych. Często towarzyszy temu obniżony nastrój.

Nerwica lękowa może manifestować się w postaci różnych fobii, na przykład wysokości, zamkniętych przestrzeni, otwartych przestrzeni, podróży środkami transportu i wielu innych. Czasami fobiom tym mogą towarzyszyć również natręctwa. Osoba cierpiąca na nerwicę lękową jest świadoma bezsensowności swoich obaw, ale nie jest w stanie ich kontrolować. W niektórych przypadkach nerwicy lękowej mogą towarzyszyć stany paniki, które charakteryzują się paraliżującym lękiem i poczuciem skrajnego zagrożenia.

Twoja ocena