Kompulsje

kompulsje

Kompulsje to termin używany w terminologii psychologicznej i psychiatrycznej do opisania niekontrolowanych, nawracających działań, które osoba wykonuje pomimo chęci ich zaprzestania lub świadomości szkodliwości tych działań. Kompulsje są jednym z głównych objawów zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, które są zaburzeniami psychicznymi charakteryzującymi się obecnością obsesji (natrętnych myśli) oraz kompulsji (powtarzających się działań lub rytuałów).

Kompulsje mogą przybierać różne formy, takie jak powtarzające się mycie rąk, sprawdzanie czy drzwi są zamknięte, liczenie lub porządkowanie przedmiotów w określony sposób. Osoba z kompulsjami często odczuwa silną potrzebę wykonania określonego działania w celu złagodzenia niepokoju lub lęku, który towarzyszy obsesjom.

Kompulsje mogą wpływać negatywnie na funkcjonowanie jednostki i jej relacje społeczne. Osoby z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi często odczuwają duży dyskomfort i niepokój, gdy nie są w stanie wykonywać swoich kompulsywnych działań. W niektórych przypadkach kompulsje mogą pochłaniać dużo czasu i wpływać destrukcyjnie na codzienne życie i obowiązki.

Leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, w tym kompulsji, zazwyczaj obejmuje psychoterapię, taką jak terapia poznawczo-behawioralna, która ma na celu zmniejszenie obsesji i kompulsji oraz nauczenie technik radzenia sobie z niepokojem.

Twoja ocena