Heurystyki

heurystyki

Heurystyki to zasady, strategie lub metody podejmowania decyzji, które pozwalają na rozwiązywanie problemów lub podejmowanie ocen w sposób szybki i efektywny, chociaż może nie być to optymalne lub w pełni dokładne rozwiązanie. Słowo „heurystyka” pochodzi od greckiego słowa heuriskō, co oznacza znajduję.

Heurystyki są stosowane w wielu dziedzinach życia, w tym w naukach społecznych, psychologii, matematyce, informatyce, sztucznej inteligencji i inżynierii. Ich celem jest pomoc w uproszczeniu złożonych problemów lub podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności, nie mając wystarczających informacji lub działając pod presją czasu.

Istnieje wiele różnych heurystyk, a oto kilka przykładów:

Heurystyka dostępności

Polega na ocenianiu prawdopodobieństwa lub częstotliwości zdarzeń na podstawie łatwości, z jaką przychodzą nam do głowy przykłady tych zdarzeń. Częstość tych zdarzeń może być zawyżona, ponieważ pewne rzeczy są łatwiej dostępne w naszej pamięci.

Heurystyka reprezentatywności

Polega na szacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia na podstawie podobieństwa do jakiejś grupy czy stereotypu.

Heurystyka zakotwiczania i dostosowania

Odnosi się do skłonności do opierania swoich osądów lub ocen na początkowych informacjach (zakotwiczanie) i następnie modyfikowania ich w zależności od dodatkowych informacji.

Heurystyka zastępowania

Występuje, gdy zamiast odpowiedzieć na trudne pytanie, odpowiadamy na prostsze pytanie, które jest mu bliskie.

Heurystyki mogą być bardzo użyteczne w wielu sytuacjach, umożliwiając szybkie podejmowanie decyzji i redukując ilość potrzebnych obliczeń bądź czynności. Warto jednak pamiętać, że heurystyki mogą prowadzić do błędów poznawczych, które wpływają na jakość decyzji, zwłaszcza w przypadkach, gdy sytuacja jest skomplikowana lub gdy nie mamy wystarczających informacji do dokładniejszej analizy.

Twoja ocena