Dysonans poznawczy

dysonans poznawczy

Dysonans poznawczy to pojęcie psychologiczne, które odnosi się do niezgodności lub sprzeczności między przekonaniami, wartościami, postawami lub informacjami, które jednostka posiada. Jest to stan nieprzyjemnego, wewnętrznego napięcia emocjonalnego, które powstaje, gdy istnieje konflikt pomiędzy różnymi elementami poznawczymi w umyśle jednostki.

Dysonans poznawczy powstaje, gdy jednostka doświadcza sprzeczności między swoimi przekonaniami, a rzeczywistością, bądź też wewnątrz siebie, gdyż posiada sprzeczne przekonania lub wartości. Może również wystąpić, gdy jednostka podejmuje działania, które są niezgodne z jej przekonaniami lub wartościami. Ten konflikt poznawczy może wywoływać niepokój, dezorientację i frustrację.

Aby złagodzić dysonans poznawczy, jednostka może podejmować różne strategie. Może zmienić swoje przekonania lub wartości, aby dopasować się do nowych informacji lub działania. Inną strategią jest szukanie dodatkowych informacji, które mogą potwierdzić lub uzasadnić sprzeczne przekonania. Wreszcie, jednostka może też minimalizować znaczenie sprzeczności lub zniekształcać informacje w celu zmniejszenia napięcia.

Dysonans poznawczy jest ważnym konceptem w psychologii, ponieważ wpływa na nasze postrzeganie, myślenie i podejmowanie decyzji. Przyswojenie sprzecznych informacji lub przeżywanie niezgodności między naszymi przekonaniami, a rzeczywistością może prowadzić do konfliktów i trudności adaptacyjnych.

Twoja ocena

Wywiad diagnostyczny

Wywiad diagnostyczny określany również jako wywiad kliniczny, to proces, podczas którego specjalista zdrowia psychicznego (np. psychiatra, psycholog, terapeuta) zadaje szczegółowe pytania mające na celu zebranie informacji o pacjencie w celu…

Moralizacja

Moralizacja to jeden z wtórnych mechanizmów obronnych polegający na uzasadnianiu podejmowanych przez siebie czynów powinnościami moralnymi. Przykłady moralizacji – nadmierna i agresywna reprymenda dana przez szefa pracownikowi, motywowana obowiązkiem wskazywania…

Zaburzenia mowy

Zaburzenia mowy to różnego rodzaju trudności lub nieprawidłowości w procesie rozumienia lub poslugiwania się mową. Mogą mieć różne przyczyny i manifestować się na różne sposoby. Poniżej znajduje się omówienie kilku…