delirium tremens

Delirium tremens to poważny stan psychofizyczny który może wystąpić w wyniku odstawienia alkoholu. Charakteryzuje się nagłymi i ciężkimi objawami neurologicznymi i psychiatrycznymi, takimi jak dezorientacja, pobudzenie, halucynacje, drżenie, szybkie bicie serca, wysokie ciśnienie krwi, gorączka i nadmierne pocenie się.

Delirium tremens najczęściej występuje u osób, które długotrwale nadużywały alkoholu i nagle przestają pić lub znacznie ograniczyły jego spożycie. Zazwyczaj pojawia się w ciągu 48-72 godzin od ostatniego drinka, ale może również wystąpić później. Dokładna przyczyna delirium tremens nie jest w pełni zrozumiana, ale uważa się, że wynika ono z zmian neurochemicznych, jakie alkohol powoduje w mózgu.

Objawy delirium tremens mogą być bardzo uciążliwe i stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i dobrostanu. Jest to stan medyczny wymagający natychmiastowej interwencji lekarskiej. Bez odpowiedniego leczenia delirium tremens może prowadzić do powikłań, takich jak drgawki, problemy sercowo-naczyniowe, trudności z oddychaniem, a nawet śmierć.

Najczęstszym sposobem leczenia delirium tremens zwykle jest hospitalizacja pod nadzorem medycznym. Główne cele leczenia to stabilizacja parametrów życiowych, kontrola objawów, zapobieganie powikłaniom oraz wsparcie osoby w procesie odstawienia alkoholu. Może to obejmować podawanie leków w celu zmniejszenia pobudzenia, kontroli ciśnienia krwi i tętna oraz zapobieganie drgawkom. Mogą być również stosowane płyny dożylnie i wsparcie w zakresie właściwej diety.

Po przejściu ostrego epizodu delirium tremens może być konieczne kontynuowanie leczenia i wsparcia, na przykład w ramach programów rehabilitacji alkoholowej, aby pomóc osobie utrzymać trzeźwość i zapobiec przyszłym epizodom.  Wsparcie psychologiczne i terapia pomagają rozwiązać problemy związane z uzależnieniem od alkoholu oraz uskuteczniają długoterminową rekonwalescencję.

Twoja ocena