Czynniki leczące w psychoterapii psychodynamicznej

czynniki leczące w psychoterapii psychodynamicznej

Za czynniki leczące w psychoterapii psychodynamicznej uważane są: analizowanie i interpretowanie przeniesień, uświadomienie pacjentowi jego nieświadomych myśli oraz emocji jak również analizowanie i uświadamianie nieświadomych mechanizmów obronnych.

Czynniki, które nie są uznawane za lecznicze to: udzielanie porad, sugerowanie, manipulowanie otoczeniem, dawanie pacjentowi moralnego oparcia, pokazywanie pacjentowi celów, uczenie pozytywnego nastawienia, pobudzanie wiary w skuteczność leczenia.

Uświadomienie problemu, które jest pierwszym krokiem w psychoterapii psychodynamicznej, nie jest czynnikiem leczącym, jednakże pozwala osobie na lepsze zrozumienie swojego funkcjonowania, wgląd w siebie, uświadomienie i zrozumienie motywów kierujących jego zachowaniem.

Istotne jest przyjęcie sprawstwa swojego zachowania przez pacjenta. Bardzo istotną kwestią jest przepracowanie przez klienta zjawiska przeniesienia. Uświadomienie sobie istnienia tego zjawiska, pozwala zrozumieć je i zmienić relacje z innymi ludźmi.

Twoja ocena

Zaburzenia nastroju

Zaburzenia nastroju, znane również jako zaburzenia afektywne, to grupa chorób psychicznych, które charakteryzują się zaburzeniami emocjonalnymi i nastroju. Osoby z zaburzeniami nastroju doświadczają zmian w swoim nastroju, które mogą obejmować…

Dysocjacyjne zaburzenia osobowości

Dysocjacyjne zaburzenia osobowości, wcześniej znane jako osobowość wieloraka, jest jednym z rodzajów zaburzeń dysocjacyjnych. Charakteryzuje się ono występowaniem co najmniej dwóch odrębnych tożsamości lub stanów świadomości, które naprzemiennie przejmują kontrolę…

Zaburzenia nawyków

Zaburzenia nawyków są rodzajem zaburzeń psychicznych, które charakteryzują się podejmowaniem powtarzających się, szkodliwych dla jednostki działań. Osoby cierpiące na zaburzenia nawyków często doświadczają silnego niepokoju i trudności w kontrolowaniu swoich…