Cyklotymia

cyklotymia

Cyklotymia to zaburzenie afektywne, które rozpoczyna się we wczesnej młodości i charakteryzuje się stałymi fluktuacjami nastroju, oscylującymi od łagodnej depresji do łagodnej hipomanii, a także trwającymi przeważnie kilka miesięcy, okresami remisji. Cyklotymia charakteryzuje się cyklicznymi zmianami nastroju, podobnymi do tych występujących w chorobie afektywnej dwubiegunowej (maniakalno-depresyjnej), ale o łagodniejszym nasileniu. Osoby dotknięte cyklotymią doświadczają okresów podwyższonego nastroju, zwanych epizodami hipomanii, oraz okresów obniżonego nastroju, zwanych epizodami depresyjnymi.

Hipomania charakteryzuje się podwyższonym nastrojem, zwiększoną aktywnością, wzmożonym poczuciem energii i pewności siebie. Osoby mogą być bardziej towarzyskie, kreatywne i produktywne w tym okresie. Epizody te są jednak mniej nasilone niż w przypadku manii i nie prowadzą do znaczących trudności w społecznym funkcjonowaniu lub utraty kontaktu z rzeczywistością.

Z kolei epizody depresyjne w cyklotymii przejawiają się obniżonym nastrojem, uczuciem smutku, utratą zainteresowania, zmęczeniem oraz  zaburzeniami w codziennym funkcjonowaniu. Jednak nasilenie tych objawów jest łagodniejsze niż w przypadku pełnoobjawowej depresji.

Cyklotymia może wpływać na codzienne funkcjonowanie jednostki, utrudniając utrzymanie stabilności emocjonalnej i prawidłowych relacji interpersonalnych. Epizody cyklotymii nie są powiązane z życiowymi wydarzeniami, lecz mają charakter spontaniczny i zazwyczaj są akceptowane przez otoczenie. Cyklotymia może przekształcić się w zaburzenia afektywne dwubiegunowe lub nawracające zaburzenia depresyjne, albo utrzymywać się stale, bądź występować okresowo.

Twoja ocena

Dysonans poznawczy

Dysonans poznawczy to pojęcie psychologiczne, które odnosi się do niezgodności lub sprzeczności między przekonaniami, wartościami, postawami lub informacjami, które jednostka posiada. Jest to stan nieprzyjemnego, wewnętrznego napięcia emocjonalnego, które powstaje,…

Psychodietetyka

Psychodietetyka to połączenie dwóch dziedzin – psychologii i dietetyki. Jest to interdyscyplinarne podejście, które łączy wiedzę i techniki zarówno z zakresu psychologii, jak i dietetyki, w celu lepszego zrozumienia i…

Role społeczne

Role społeczne odnoszą się do zestawu oczekiwań, norm i funkcji społecznych, które przypisywane są jednostkom w związku z ich pozycją społeczną, statusem, płcią, wiekiem, wyuczonym lub wykonywanym zawodem itp. Role…