Anamneza

anamneza

Anamneza etymologicznie pochodząca od greckiego słowa oznaczającego odtworzenie lub przypominanie, oznacza przypominanie sobie lub zdolności do przypominania sobie przeszłych wydarzeń. W kontekście medycznym, anamneza odnosi się do historii choroby pacjenta, którą podaje on sam podczas wywiadu chorobowego. Ten termin jest używany do opisu informacji dotyczących konkretnych dolegliwości oraz uwag pacjenta na temat zdarzeń poprzedzających, które uważa za istotne w danym przypadku. Szczególnie psychiatrzy stosują anamnezę do określenia wszystkich aspektów historii przypadku choroby konkretnego pacjenta, obejmujących informacje nie tylko podane przez pacjenta, ale także dane biograficzne oraz doniesienia od rodziny.

Anamneza to termin medyczny oznaczający zbieranie informacji na temat medycznej, chorobowej i rodzinnej historii pacjenta. Jest to proces, w którym lekarz lub inny pracownik służby zdrowia przeprowadza wywiad z pacjentem w celu uzyskania szczegółowych danych dotyczących jego stanu zdrowia, objawów, historii choroby, wcześniejszych problemów zdrowotnych, chorób przewlekłych, przyjmowanych leków, alergii, a także informacji o historii chorób w rodzinie.

Anamneza jest ważnym etapem diagnostycznym, ponieważ dostarcza informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla ustalenia diagnozy, planowania leczenia i świadczenia odpowiedniej opieki medycznej. Może pomóc lekarzowi zrozumieć kontekst zdrowotny pacjenta. Może pomóc w ustaleniu występowania czynników ryzyka, zidentyfikować objawy i problemy zdrowotne oraz ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta.

Podczas anamnezy lekarz może zadawać pytania dotyczące:

  • Aktualnych objawów pacjenta, takich jak ból, duszność, wysypka, utrata masy ciała itp.
  • Historii choroby, czyli jak długo pacjent doświadczał objawów, jak się one rozwijały i jak się zmieniały.
  • Medykamentów i suplementów, które pacjent przyjmuje, wraz z ich dawką i częstotliwością.
  • Alergii, na jakiekolwiek leki, żywność lub substancje, które mogą powodować reakcje alergiczne.
  • Przeszłych chorób, urazów lub hospitalizacji.
  • Chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, astma itp.
  • Rodzinnego wywiadu medycznego, w tym informacji o chorobach występujących u członków rodziny.

Anamneza jest istotnym narzędziem diagnostycznym, które pomaga lekarzowi uzyskać kompleksowe informacje o pacjencie, zrozumieć kontekst jego funkcjonowania w aspekcie zdrowotnym i podejmować decyzje dotyczące dalszego postępowania medycznego. Dzięki anamnezie lekarz ma możliwość wywiadu holistycznego, co wpływa na jakość opieki medycznej i podejmowane decyzje terapeutyczne.

Twoja ocena

Moralizacja

Moralizacja to jeden z wtórnych mechanizmów obronnych polegający na uzasadnianiu podejmowanych przez siebie czynów powinnościami moralnymi. Przykłady moralizacji – nadmierna i agresywna reprymenda dana przez szefa pracownikowi, motywowana obowiązkiem wskazywania…

Prokrastynacja

Prokrastynacja to nawyk odkładania lub unikania zadań, które powinny zostać wykonane, często na rzecz działań o niższej wadze lub przyjemniejszych zajęć. Jest to problem, który dotyka wielu ludzi i może…

Abstrahowanie

Abstrahowanie to proces myślowy, który wynika z analizy i syntezy, polegający na wyodrębnianiu istotnych cech i jednoczesnym pomijaniu tych, które są nieważne w danej chwili. Abstrahować to znaczy wyodrębniać istotne…