Anamneza

Anamneza etymologicznie pochodząca od greckiego słowa oznaczającego odtworzenie lub przypominanie, oznacza przypominanie sobie lub zdolności do przypominania sobie przeszłych wydarzeń. W kontekście medycznym, anamneza odnosi się do historii choroby pacjenta, którą podaje on sam podczas wywiadu chorobowego. Ten termin jest używany do opisu informacji dotyczących konkretnych dolegliwości oraz uwag pacjenta na temat zdarzeń poprzedzających, które uważa za istotne w danym przypadku. Szczególnie psychiatrzy stosują anamnezę do określenia wszystkich aspektów historii przypadku choroby konkretnego pacjenta, obejmujących informacje nie tylko podane przez pacjenta, ale także dane biograficzne oraz doniesienia od rodziny.

Anamneza lekarska

Anamneza to termin medyczny oznaczający zbieranie informacji na temat medycznej, chorobowej i rodzinnej historii pacjenta. Jest to proces, w którym lekarz lub inny pracownik służby zdrowia przeprowadza wywiad z pacjentem w celu uzyskania szczegółowych danych dotyczących jego stanu zdrowia, objawów, historii choroby, wcześniejszych problemów zdrowotnych, chorób przewlekłych, przyjmowanych leków, alergii, a także informacji o historii chorób w rodzinie.

Anamneza jest ważnym etapem diagnostycznym, ponieważ dostarcza informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla ustalenia diagnozy, planowania leczenia i świadczenia odpowiedniej opieki medycznej. Może pomóc lekarzowi zrozumieć kontekst zdrowotny pacjenta. Może pomóc w ustaleniu występowania czynników ryzyka, zidentyfikować objawy i problemy zdrowotne oraz ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta.

Podczas anamnezy lekarz może zadawać pytania dotyczące:

  • Aktualnych objawów pacjenta, takich jak ból, duszność, wysypka, utrata masy ciała itp.
  • Historii choroby, czyli jak długo pacjent doświadczał objawów, jak się one rozwijały i jak się zmieniały.
  • Medykamentów i suplementów, które pacjent przyjmuje, wraz z ich dawką i częstotliwością.
  • Alergii, na jakiekolwiek leki, żywność lub substancje, które mogą powodować reakcje alergiczne.
  • Przeszłych chorób, urazów lub hospitalizacji.
  • Chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, astma itp.
  • Rodzinnego wywiadu medycznego, w tym informacji o chorobach występujących u członków rodziny.

Anamneza jest istotnym narzędziem diagnostycznym, które pomaga lekarzowi uzyskać kompleksowe informacje o pacjencie, zrozumieć kontekst jego funkcjonowania w aspekcie zdrowotnym i podejmować decyzje dotyczące dalszego postępowania medycznego. Dzięki anamnezie lekarz ma możliwość wywiadu holistycznego, co wpływa na jakość opieki medycznej i podejmowane decyzje terapeutyczne.

Anamneza psychologiczna

Anamneza w kontekście psychologicznym jest proces zbierania szczegółowych informacji dotyczących historii życia pacjenta w celu zrozumienia jego aktualnego stanu psychicznego, problemów emocjonalnych i zachowań. Jest to inaczej wywiad psychologiczny – kluczowy etap w procesie diagnozowania psychologicznego, a następnie podejmowania interwencji psychologicznych. Podczas anamnezy psychologicznej psycholog zadaje pacjentowi szereg pytań dotyczących różnych obszarów życia, takich jak rodzina, edukacja, praca, relacje interpersonalne, zdrowie fizyczne oraz obecne i przeszłe problemy emocjonalne.

Podczas anamnezy psychologicznej zbierane są informacje na temat przeżyć, doświadczeń życiowych, traum, stresorów oraz wcześniejszych problemów zdrowotnych pacjenta, które mogą mieć wpływ na jego stan psychiczny. Ponadto psychologowie często pytają także o historię rodzinną pacjenta oraz obecne funkcjonowanie włączając w to obserwację zachowań i ekspresję emocjonalności podczas sesji.

Celem anamnezy psychologicznej jest uzyskanie kompleksowego obrazu życia pacjenta oraz jego problemów psychicznych i emocjonalnych, co pozwala na postawienie właściwej diagnozy oraz zaplanowanie skutecznych i celowych oddziaływań psychoterapeutycznych.

Twoja ocena